КОМЕЛЕКТ бродиращи машини и технологии
Начало> Контакти
Информация за контакти
       Нашите адреси
Локация на Комелект - офиси

Централен офис     

КОМЕЛЕКТ СД
бул. Трети март 6
5300 Габрово
тел./факс: (066) 807232, 807097
E-mail: office@comelect.com
Виж увеличена карта на Габрово

    Локален офис, производствена база

КОМЕЛЕКТ СД
ул. Пантелей Генов 1
4000 Пловдив
тел.: (032) 944233
E-mail: comelect_pl@comelect.com

Локация на Комелект - представителство Пловдив

Локация на Комелект - представителство Пловдив Виж увеличена карта на Пловдив

    Маркетинг и продажби
 


тел./факс: (066) 807232, 807097
E-mail: cp.comelect@gmail.com
info@comelect.com

Цонка Пандаузова
моб.: 0888 651009   

    Проектиране на дизайни
 


тел./факс: (066) 807232, 807097
E-mail: design@comelect.com

Светла Дянкова
моб.: 0888 409156

    Производство на бродерии
 


тел./факс: (066) 807232, 807097
E-mail: emb@comelect.com

Даниела Вичева
моб.: 0887 990841

Цонка Пандаузова
моб.: 0888 651009

    Сервиз и поддръжка,
    резервни части и оборудване


тел./факс: (066) 807232, 807097
Стойчо Стойчев (техн. консултации)
моб.: 0887 991046

    Софтуер за проектиране
    на бродерии


тел./факс: (066) 807232, 807097
E-mail: office@comelect.com

Мария Кръстинкова
моб.: 0889 632446

    Производствена база
    Бродиращи машини


Стойчо Стойчев
моб.: 0887 991046

  Локален офис и
  производствена база
  Пловдив


тел.: (032) 944233
E-mail: comelect_pl@comelect.com

Валентина Герджикова
моб.: 0887 990942